Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy! Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy! Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy! Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy! Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy! Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy! Vítejte na webových stránkách naší mateřské školy!Úplata v MŠ

12.04.2021

Vážení rodiče, za měsíc březen 2021 v důsledku uzavření MŠ - covid19, úplatu za školné a stravné nehradíte. V následujících měsících doporučujeme pozastavit platby. V případě dalšího rozvolnění platby obnovte. Děkujeme!

Na měsíc duben 2021 stanoví ředitelka školy pro děti rodičů IZS úplatu v poměrné výši 668 Kč.


Informace k nástupu dětí s povinnou předškolních docházkou a dětí mladších - rod

07.04.2021

Vážení rodiče, předkládáme materiál MŠMT k nástupu dětí do mateřské školy dne 12.4.2021. 


msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-06-04-2021-1.pdf

https://testovani.edu.cz/pro-rodice


Informace k provozu škol od 22.3.2021 do 28.3.2021

22.03.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR prodloužila dne 18.3.2021 účinnost předchozího krizového opatření č. 200 do 28.3.2021. Pokračujeme v dosavadním režimu.

Dotované obědy v době distančního vzdělávání

05.03.2021

Vážení rodiče předškolních dětí, po dobu distančního vzdělávání si obědy za dotovanou cenu mohou zákonní zástupci od 8.3.2021 odebírat jako jídlo s sebou v ZŠ Vratislavice nad Nisou. Na odkazu www.vratislavice.cz je tel.kontakt, cena i odkaz na jídelní lístek. Kontakt na ŠJ - 482 313 079.

1 | 2 | ... | 13