Naše aktivity


Kroužky v MŠ

Mateřská škola poskytuje účast v celé řadě kroužků vedených samotnými učitelkami školy, jako např. výtvarný kroužek, hra na flétnu, kroužek jogy. Velký zájem je o zájmový kroužek - keramická dílna v ZŠ. Přivítali jsme společně s rodiči, že naše děti se mohou na keramickém tvoření samostatně podílet. P. učitelka Netušilová rozšířila zájem dětí i o aerobic a cvičení Zumby.

Logopedická péče

Je poskytována formou 2 kroužků – Logopedické hrátky a hrátky se slovy. Naším trendem je v každé třídě mít vyškolenou asistentku logopeda a to se nám podařilo. Dětem, které potřebují individuální péči, se věnují 4 učitelky. Příslušné logopedické vzdělání si v letošním školním roce doplní další z učitelek, jelikož logopedických vad strmě přibývá. Děti s význačnějšími problémy podléhají odborné kontrole klinických logopedek, kam jsou po diskuzi se zákonnými zástupci posíláni k vyšetření.

Nově v mateřské škole

Chceme podporovat vzdělávání v cizích jazycích, což je dlouhodobou prioritou vzdělávání v České republice. Dle Národního plánu výuky cizích jazyků je vhodné, aby základy byly dětem zprostředkovány již posledních ročníků mateřské školy, jak příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků.

Děti, vzhledem k vysokým rozlišovacíma imitačním schopnostem, musí dostávat pouze dokonalý řečový vzor. Kvalita je velmi důležitá, neboť chybně zafixované návyky se již později prakticky nedají přeučit. Proto se děti v naší škole setkávají s rodilými mluvčími s osobní i profesní zkušeností.

Vzdělávací program "Learn and Play" - angličtina pro děti z MŠ je uskutečňována společností Wattsenglish Ltd., nazývána je tak i metoda výuky. Výuka probíhá v malých skupinách 6-12 dětí. Program Wattsenglish vychází z ucelené metodické koncepece podporované MŠMT a VÚP v Praze. Výuka probíhá 1x týdně 45 minut v mateřské škole. Na příští rok měníme formu výuky cizího jazyka formou vedení učitelkou v MŠ, která prošla školením - Program Wattsenglish. Bude tak možno uspokojit větší počty zájemců vzhledem k nižší ceně celého kurzu. Výuka probíhá současně s promítaným videem a děti naslouchají správné a identické výslovnosti přímo zakladatelem Wattsem.

Infrasauna

V jarních měsících vznikla v naší škole myšlenka využít prostory bývalé „bramborárny“ a instalovat v těchto přijatelných prostorech infrasaunu. Rodičům byly předány informace ohledně plánované aktivity v souvislosti a proběhlo dotazníkové šetření ohledně potencionálního zájmu. Provoz byl zahájen v jarních měsících k velké spokojenosti dětí i rodičů. Účast na „saunování“ je téměř 99%.

Chceme tímto vyjádřit dík MO Vratislavice nad Nisou za kooperaci a vstřícnost v této záležitosti!